// Revoke consent before 'init' is called fbq('consent', 'revoke'); fbq('init', '<1751628081702672>'); fbq('track', 'PageView'); // Once affirmative consent has been granted fbq('consent', 'grant');

Privaatsustingimused

IMED Aesthetic Group OÜ on võtnud endale kohustuse kaitsta klientide ja e-poe kasutajate privaatsust. Sellest lähtuvalt oleme koostanud käesolevad privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad kliendi andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist. Meie tegevus internetis on kooskõlas kõigi asjakohaste tegevuste ja vastavate Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi seadustega.

 

Käesolevad Privaatsustingimused kohalduvad, kui Te kasutate veebikeskkonda www.imed.ee. Veebikeskkonna kasutamine loetakse Teie nõusolekuks käesolevate Privaatsustingimustega.

 

1. Isikuandmete kogumine ja kasutamine

1.1. Isikuandmed on andmed, mida IMED Aesthetic Group OÜ kogus üksikisikuga sõlmitud lepingu täitmisel või temaga ühenduse võtmiseks.

1.2. Püsikliendi isikuandmete kogumine võib toimuda alljärgnevatel viisidel:

kontaktandmete (sh sinu nimi, telefoninumber, e-posti aadress, eelistatud kontakteerumisviis) esitamisel  meie veebisaidil või mujal (näit. kauplused);

veebisaidi kasutamisel kliendi kontoinfost või küpsiste (cookies) kaudu;

ostu või tellimuse sooritamisel meie poes või e-poes isiku kontaktandmete või ostueelistusi puudutavate andmete  talletamisel  (IMED Aesthetic Group OÜ võib paluda teatud veebilehe aladel vabatahtlikult esitada isikuandmeid ja personaalset informatsiooni. Nõutavad isikuandmed võivad sisaldada nime, e-posti aadressi, telefoninumbrit ja teisi andmeid).

 2. Muude andmete kogumine

 2.1. Kogume ka isikustamata andmeid – andmeid, mida ei saa otseselt ühe kindla isikuga siduda (sugu, vanus, keele eelistus, asukoht).

2.2. Võime koguda ka andmeid klienditegevuste kohta meie veebisaidil. Need andmed koondatakse ja neid kasutatakse selleks, et saaksime klientidele edastada kasulikumat teavet ja saaksime teada, millised veebisaidi, toodete ja teenuste osad on kõige huvipakkuvamad. Koondandmeid käsitletakse selles privaatsuspoliitikas isikustamata andmetena.

 3. Kogutud isikuandmete kasutamine ja säilitamine

3.1. Kogutud isikuandmete abil saame teavitada kliente IMED Aesthetic Group OÜ’i tooteuudistest, kampaaniatest ja tulevastest sündmustest. Klient, kes ei soovi olla meie uudiskirjaloendis või saada teavitusi teda huvitada võivatest toodetest, saab ennast adressaatide sihtrühmast igal ajal eemaldada.

3.2. Kogutud isikuandmeid kasutame ka kauba kohaletoimetamiseks ning kliendi ees võetud kohustuste täitmiseks.

3.3. Privaatsuspoliitika tingimustega nõustumisel annab klient IMED Aesthetic Group OÜile nõusoleku enda andmete automatiseeritud töötlemiseks. Võid alati oma nõusoleku tagasi võtta meie kodulehe vahendusel või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis avalduse tegemisega. Tagasiulatuvat jõudu avaldusel ega nõusoleku tagasivõtmisel ei ole.

3.4. Kliendi paremaks teenindamiseks võib IMED Aesthetic Group OÜ avaldada teavet kasutajate kohta kolmandale osapoolele, kes osutab IMED Aesthetic Group OÜile teenuseid ning on lepinguga kohustunud hoidma jagatud teavet konfidentsiaalsena. Kolmandaks osapooleks on näiteks meie partnerid DPD Eesti AS ja Itella Estonia OÜ, kelle ülesanneteks on e-poes müüdavate kaupade transport. Samuti on õigus vajalikud isikuandmeid edastada maksete teostamiseks müüja volitatud töötlejatele, AS SEB Pank-ile ja EveryPay AS-le .

3.5. Kliendi isikuandmeid säilitab IMED Aesthetic Group OÜ kuni püsikliendilepingu lõpetamiseni. Andmeid, mida IMED Aesthetic Group OÜ on kohustatud säilitama õigusaktidest tulenevalt (nt. raamatupidamisandmed), säilitab IMED Aesthetic Group OÜ õigusaktides sätestatud nõuetest lähtuvalt.

 4. Isikuandmete kaitse

4.1. IMED Aesthetic Group OÜ rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

4.2. Kui kahtlustad, et Sinu isikuandmetega on toimitud vastupidiselt käesolevas privaatsuspoliitikas kirjeldatule või on oht, et Sinu andmed on lekkinud võõrastele isikutele, anna meile sellest koheselt teada. Ainult nii saame hoida potentsiaalse kahju võimalikult väikesena.

4.3. Kliendil on õigus nõuda oma andmete töötlemise lõpetamist, teavet andmete kasutamise kohta ning andmete edastamist endale või kolmandale isikule üldkasutatavas vormingus. Vältimaks kliendi andmete ja õiguste väärkasutust on taotlusi lubatud esitada üksnes vormis, kus taotleja isik on tuvastatav (digitaalselt allkirjastatud või esinduses isiklikult allkirjastatud). Meil on õigus sellistele taotlustele vastata 30 päeva jooksul. Andmete töötlemise lõpetamise nõuet käsitleme püsikliendi lepingu lõpetamise avaldusena.

 5. Turvalisus

5.1. Kõik IMED Aesthetic Group OÜi e-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Krüpteeritud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse.

 6. Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused

6.1. Meie veebisaiti kasutama asudes või püsikliendi avalduse täitmisel oled käesolevate põhimõtete ja tingimustega tutvunud ning nendega nõustunud. Jätame endale õiguse vajadusel privaatsuspoliitika üldtingimusi muuta, teavitades sellest kõiki püsikliente, kuid anname oma parima, et hoida meie privaatsuspoliitika ajakohase ja Sinule kättesaadavana meie kodulehel.

6.2. Kliendi isikuandmete vastutavaks töötlejaks on IMED Aesthetic Group OÜ. Kõigi privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega palume võtta ühendust aadressil pood@imed.ee.